Categories
News

จัดฟันบางนา: เปลี่ยนฟันเสียให้เป็นฟันสวยด้วยครอบฟัน

จัดฟันบางนา: เปลี่ยนฟันเสียให้เป็นฟันสวยด้วยครอบฟัน เมื่อฟันได้รับความเสียหายรุนแรงจนฟันแตก ฟันหัก หรือฟันบิ่น ส่งผลให้การบดเคี้ยวอาหารแต่ะละครั้งทำได้ลำบากมากขึ้น จำเป็นต้องรักษาฟันด้วยการใส่ครอบฟัน ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากการครอบฟันมีคุณสมบัติที่แข็งแรง และมีหลายแบบให้เลือกด้วยกัน ทำให้การใส่ครอบฟันมีความเป็นธรรมชาติ และมีความใกล้เคียงฟันธรรมชาติ ดังนั้นการใส่ครอบฟันจึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องฟันแตก หรือฟันบิ่น เพื่อช่วยให้ฟันกลับมาสวยงามและใช้งานได้ตามเดิม

ครอบฟัน คืออะไร

การครอบฟัน คือ การครอบหรือคลุมฟันที่เสียหาย เป็นการบูรณะและปกป้องฟันที่ได้รับความเสียหายจากการแตกหัก ฟันผุรุนแรงจนฟันแตก หัก บิ่นไม่สมบูรณ์ หรือฟันที่ได้ผ่านการรักษารากฟัน สามารถทดแทนฟันจริง เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับฟันที่มีปัญหา โดยทันตแพทย์จะทำการครอบฟันเพื่อตกแต่งรูปทรงให้ฟันสวยงามเป็นระเบียบมากขึ้น ด้วยการใช้โลหะหรือเซรามิกล้วน หรืออาจใช้ทั้งโลหะและเซรามิกมาปรับสีให้เข้ากับสีฟันตามธรรมชาติมากที่สุด ช่วยให้ฟันสวยงามแข็งแรง ซึ่งการครอบฟันจะนิยมทำหลังจากการรักษารากฟันเพื่อปกป้องให้ฟันกลับมาแข็งแรงและใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิม

ครอบฟันแบบไหนเหมาะกับคุณ
การครอบฟันมี 3 รูปแบบ ได้แก่ ครอบฟันวัสดุโลหะล้วน ครอบฟันโดย

ใช้วัสดุเซรามิกล้วน และครอบฟันวัสดุเซรามิกผสมโลหะ ซึ่งแต่ะละแบบจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน คุณสามารถขอคำปรึกษาจากทันตแพทย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกชนิดครอบฟันได้

1. การครอบฟันวัสดุโลหะล้วน (Full Metal)

เป็นวัสดุที่เหมาะกับการครอบฟันกราม เพราะมีความแข็งแรงและทนทานมากที่สุด เนื่องจากไม่มีการบิ่น หรือแตก เหมือนวัสดุเซรามิก มีลักษณะสีโลหะ อาจไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการความสวยงามแบบธรรมชาติเท่าที่ควร

2. การครอบฟันโดยใช้วัสดุเซรามิกล้วน (All Ceramic)

ครอบฟันแบบเซรามิกล้วนจะมีความใส สวยงาม เหมือนฟันตามธรรมชาติ มีความแข็งแรง ทนทาน เป็นรูปแบบการครอบฟันที่นิยมมาก ในอดีตจะใช้ครอบเฉพาะฟันหน้า แต่ปัจจุบันเซรามิกมีความแข็งแรงค่อนข้างสูง จึงสามารถใช้ครอบฟันกรามหลังได้

3. การครอบฟันโดยใช้วัสดุเซรามิกผสมโลหะ (PFM)

เป็นวิธีการครอบฟันที่สามารถใช้ได้ทั้งกับฟันหน้าและฟันหลัง ข้อดีคือสีสันของตัวฟันทดแทนนั้นมีสีเหมือนฟันจริงตามธรรมชาติ มีความแข็งแรง รองรับแรงบดเคี้ยวได้ดี

ขั้นตอนการรักษาด้วยการครอบฟัน

ขั้นตอนการครอบฟันจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ๆ ซึ่งการครอบฟันใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคล
ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการเตรียมฟัน

การฉีดยาชาบริเวณฟันซี่ที่จะทำการกรอเพื่อทำครอบฟัน
การกรอฟัน เพื่อเป็นฐานให้แก่ครอบฟัน
จากนั้น ทำการเลือก สี ขนาด รูปร่างของครอบฟันตามที่ต้องการ
การพิมพ์ปากเพื่อทำครอบฟัน
ทันตแพทย์ทำการติดครอบฟันแบบชั่วคราวให้คนไข้สำหรับการใช้งานระหว่างการรอชิ้นงานจากแล็บทันตกรรม

ขั้นตอนการติดครอบฟัน

การรื้อครอบฟันแบบชั่วคราวออก
การติดยึดครอบฟันแบบถาวรบนฟัน โดยตรวจเช็คและการปรับแต่งให้มีความเหมาะสมสวยงาม
ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำด้านการดูแลทำความสะอาด เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

ข้อดีของการครอบฟัน

ช่วยบูรณะฟันที่มีรูผุใหญ่ หรือมีวัสดุอุดเดิมที่ใหญ่เกินไปได้
ช่วยป้องกันฟันที่ได้รับการครอบจากการเกิดฟันผุ
ช่วยปกป้องฟันที่อ่อนแอ เนื่องจากการแตก หัก บิ่น หรือมีการผุที่รุนแรง
ช่วยปกปิดฟันซี่เดิมที่ไม่สวยงามด้วยการครอบฟันที่มีรูปร่างและสีฟันสวยตามต้องการ
ช่วยรักษาตำแหน่งฟันและประสิทธิภาพการบดเคี้ยวให้เหมือนเดิม
ช่วยแก้ปัญหาฟันสึก เพื่อไม่ให้มีการสึกเพิ่มมากขึ้น
ช่วยให้ดูเด็กลง เพราะครอบฟันสามารถปรับรูปร่างและสีของฟันได้ สร้างบุคลิกภาพที่ดูดี

ปัญหาฟันแบบไหนที่ต้องใส่ครอบฟัน

ฟันผุขนาดใหญ่ เนื้อฟันเหลือน้อย ไม่สามารถรักษาได้โดยการอุดฟัน
ฟันร้าว อาจแตกได้ในอนาคต ควรทำการครอบฟันเพื่อป้องกันการแตก
ฟันแตก ควรต้องทำการครอบฟัน เพื่อเก็บรักษาฟันให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน
ฟันที่ผ่านการรักษารากฟันมาก่อน ทำให้เนื้อฟันน้อยและไม่แข็งแรง
สีฟันและรูปร่างฟันไม่สวยงาม เหมือนฟันซี่ข้างเคียง