Categories
News

การจัดฟันแบบใส เมื่อจัดแล้วต้องใส่รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันไหม ?

การจัดฟันแบบใส เมื่อจัดแล้วต้องใส่รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันไหม ? การดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟัน ถือว่าเป็นเรื่อสำคัญมาก เพราะ การรักษาสุขภาพปากและฟันที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะทำเพื่อเหงือกและฟันของเรา นี่คือขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อฟันผุ โรคเหงือก และปัญหาเกี่ยวกับฟันอื่นๆด้วย