Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีซ่อมและเปลี่ยนลูกบิดประตูง่าย ๆ

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีซ่อมและเปลี่ยนลูกบิดประตูง่าย ๆ ลูกบิดประตูบ้าน เมื่อใช้งานไปนาน ๆ หรือติดตั้งไม่ถูกวิธีก็อาจชำรุด พัง และใช้งานไม่ได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้บ้าน

Categories
News

ระวัง ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ให้ อาหารสายยาง !

ระวัง ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ให้ อาหารสายยาง ! การให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วยนั้น ถือเป็นเรื่องที่มักพบได้บ่อย ซึ่งเป็นการรักษาทางการแพทย์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว เกิดภาวะขาดสารอาหาร

Categories
News

บริการทำความสะอาด: เคล็ดลับการทำความสะอาดบ้านเพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้

บริการทำความสะอาด: เคล็ดลับการทำความสะอาดบ้านเพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้ สภาพแวดล้อมในบ้านและการรักษาความสะอาดภายในบ้าน ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับคนในครอบครัว เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของคนในบ้าน ทำให้เป็นโรคต่างๆตามมาได้ เช่น โรคภูมิแพ้ และเราจะเห็นได้ว่า บ้านในปัจจุบันมักจะตกแต่งด้วยพรมเป็นส่วนใหญ่ และใช้เครื่องปรับอากาศเป็นประจำ ส่งผลให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และเชื้อไรฝุ่น ก็จะเจริญเติบโตได้ดี นอกจากนั้นยังมีสัตว์เลี้ยง ที่นิยมเลี้ยงอยู่ภายในบ้าน ก็ถือเป็นต้นเหตุของโรคภูมิแพ้เช่นกัน ดังนั้น เราควรใส่ใจดูแลในเรื่องการ ทำความสะอาด ภายในบ้านเป็นประจำ

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: หลังคารั่วทำอย่างไร ?

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: หลังคารั่วทำอย่างไร ? ในช่วงหน้าฝน หลายบ้านอาจจะประสบกับปัญหาหลังคารั่วซึม โดยเฉพาะบ้านเก่าๆที่มีอายุนานหลายปี จึงไม่แปลกที่จะต้องเจอกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งอาจจะเกิดจากวัสดุที่ผ่านการใช้งานมานาน ที่อาจจะเกิดการชำรุดเสียหายได้ตามกาลเวลา

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ตรวจ-ซ่อมหลังคารับหน้าฝน

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ตรวจ-ซ่อมหลังคารับหน้าฝน ควรสำรวจและปรับปรุงส่วนต่างๆ ของบ้านที่อาจรั่วซึมก่อนเข้าหน้าฝน มาสำรวจและซ่อมแซม 4 จุดที่มักเกิดการรั่วซึมกัน ตรวจและซ่อมหลังคารั่ว

Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: ท่อน้ำแตก ภัยเงียบที่ต้องป้องกันก่อนค่าน้ำพุ่ง

บริหารจัดการอาคาร: ท่อน้ำแตก ภัยเงียบที่ต้องป้องกันก่อนค่าน้ำพุ่ง ท่อน้ำแตก จะรับมือกับปัญหานี้อย่างไรเมื่อรู้ปัญหา และสาเหตุเมื่อสายเกินแก้ รู้ตัวอีกทีค่าน้ำประปาก็เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติเพราะไม่มีสัญญาณเตือนใดๆ แถมเหล่าบรรดาคุณแม่บ้าน และคุณพ่อบ้านก็ไม่ได้สังเกตความผิดปกติระหว่างการใช้น้ำในระหว่างวันว่ามีจุด ท่อประปาแตก ภายในบ้านหรือไม่