Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับ คุณแม่เตรียมท้อง

อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับ คุณแม่เตรียมท้อง คุณแม่อยากท้องนั้นต้องคำนึงถึงเรื่องความสำคัญของอาหารที่จะรับประทานอย่างมากไม่ว่าจะก่อนท้อง ระหว่างท้อง หรือหลังคลอดนับว่ามีความสำคัญมากช่วงอื่น ๆของชีวิต อาหารทุกคำและน้ำที่ดื่มทุกหยดล้วนมีต่อสุขภาพของอีกชีวิตหนึ่งที่เกิดมา และยังส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตของทั้งแม่และลูกได้

Categories
News

การให้ อาหารทางสายยาง ทางจมูกกับทางหน้าท้องต่างกันอย่างไร

การให้ อาหารทางสายยาง ทางจมูกกับทางหน้าท้องต่างกันอย่างไร การให้อาหารทางสายยาง คือ การให้อาหารลงไปยังกระเพาะอาหารโดยไม่ผ่านการกลืน อาหารที่ให้มักจะเป็นอาหารปั่นผสม อาหารสุขภาพ ที่สามารถผ่านกระบวนการย่อยได้ง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน คือครบ 5 หมู่นั่นเอง

Categories
News

อาหารผู้ป่วย อาหารที่ดีต่อโรคอัลไซเมอร์ !

อาหารผู้ป่วย อาหารที่ดีต่อโรคอัลไซเมอร์ ! อัลไซเมอร์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญในวัยผู้สูงวัย ซึ่งต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านการรับรู้และการจดจำ นับว่า “โรคอัลไซเมอร์” เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุด ส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปและพบในผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปมากถึงร้อยละ 30 ซึ่งสาเหตุของโรคเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองบางส่วนที่เกิดการฝ่อ ประสิทธิภาพในการทำงานของสมองจึงลดลง ส่งผลให้เกิดอาการหลงลืมเรื่องง่าย ๆ หรือไม่สามารถจดจำหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้